وارد شده توسط adashti

8 نکته مالیاتی که صاحبان کسب و کار باید بدانند

چگونه کسب و کار خود را در شرایط بحرانی حفظ کنیم؟ کیاداود اسفندیاری مدرس و مشاور کسب و کار سوال رایج این روزها این است که چگونه کسب و کار خود را در شرایط بحرانی و رکودی حفظ کنیم . گلایه ها، اخبار و جملات مشابه که صاحبان کسب و کارها به زبان می آورند […]

ترازنامه مالیاتی چیست و درباره آن چه می‌دانیم؟

چگونه کسب و کار خود را در شرایط بحرانی حفظ کنیم؟ کیاداود اسفندیاری مدرس و مشاور کسب و کار سوال رایج این روزها این است که چگونه کسب و کار خود را در شرایط بحرانی و رکودی حفظ کنیم . گلایه ها، اخبار و جملات مشابه که صاحبان کسب و کارها به زبان می آورند […]

چگونه کسب و کار خود را در شرایط بحرانی حفظ کنیم؟

چگونه کسب و کار خود را در شرایط بحرانی حفظ کنیم؟ کیاداود اسفندیاری مدرس و مشاور کسب و کار سوال رایج این روزها این است که چگونه کسب و کار خود را در شرایط بحرانی و رکودی حفظ کنیم . گلایه ها، اخبار و جملات مشابه که صاحبان کسب و کارها به زبان می آورند […]